Nieuws

Zelfstigma en sociale steun bij patiënten met verslavingsproblematiek

Doel: Zicht krijgen op de samenhang tussen ervaren sociale steun, gewenste sociale steun en zelfstigma bij patiënten met verslavingsproblematiek en onderzoeken of de ernst van de verslaving hierin...

Verder lezen

ECT verlaagt risico’s, ook bij eerder cerebrovasculair accident

De Gezondheidsraad wees, in zijn advies in 2019, reeds op het knelpunt dat mensen met hun klachten terechtkomen bij óf een zorgverlener die alleen focust op lichamelijke aandoeningen,...

Verder lezen

De relatie tussen slaapproblemen en het ontstaan en beloop van angst- en stemmingsstoornissen

Slaap krijgt weinig aandacht in de behandelingen binnen de ggz. Epidemiologisch onderzoek naar de relatie tussen slaapproblemen en angst- en stemmingsstoornissen kan bijdragen aan een goede klinische besluitvorming....

Verder lezen

Chaos in de thuissituatie en borderlinekenmerken bij adolescenten en jong­volwassenen

Doel: Onderzoeken of er een verband bestaat tussen chaos in de thuissituatie en BPS-kenmerken bij adolescenten en jongvolwassenen. Daarnaast onderzoeken we welke invloed leeftijd op dit verband heeft....

Verder lezen

Epigenetische veranderingen bij behandeling voor PTSS – C.F.M. van Hooijdonk

Tijdens DNA-methylatie wordt er een methylgroep toegevoegd aan het DNA. Dit epigenetische proces bepaalt mede of specifieke delen van het DNA wel of niet tot expressie komen en...

Verder lezen

De hardnekkigheid van een paniekstoornis doorbreken

De onderzoekers gebruikten gegevens van 775 patiënten met een paniekstoornis (gemiddelde ziekteduur: 9,5 jaar; SE: 0,4) uit een groot epidemiologisch onderzoek naar alcohol-, drugs- en psychische stoornissen onder...

Verder lezen

Gevaarlijk of hulpbehoevend? Professionele oordelen over personen met onbegrepen gedrag

Doel: Onderzoeken van de eerste inschatting door politiemedewerkers en ggz-hulpverleners van een persoon met onbegrepen gedrag in de openbare ruimte. Aan politiemedewerkers (n = 53) en ggz-hulpverleners (n...

Verder lezen

Helderheid over Hersenverandering bij sociale angststoornis

Hersengebieden, zoals de amygdala, hippocampus en het corpus striatum, spelen een rol bij het verwerken van angst. Bij sociale-angststoornissen zijn er mogelijk structurele veranderingen in deze hersengebieden, maar...

Verder lezen

Kunstmatige intelligentie in de psychiatrie: co-creatie van mens en ChatGPT

Doel In dit artikel onderzoeken we hoe KI de toekomst van de psychiatrie kan veranderen vanuit een co-creatieperspectief, dat wil zeggen dat mensen en machines samenwerken om de...

Verder lezen

Autismespectrumstoornissen

De resultaten laten zien dat er waarschijnlijk geen causaal verband bestaat tussen maternale infecties tijdens de zwangerschap en ASS bij het ongeboren kind. De relatie wordt mogelijk voor...

Verder lezen

De verwevenheid van psychiatrie en taal

 Naast het advies om uw kennis over het vele onderzoek op dit gebied te vermeerderen, kunnen we tot slot reeds twee praktische aanbevelingen doen. Wellicht vanzelfsprekend, maar we...

Verder lezen

Taalachterstand en psychose onder mensen met een migratieachtergrond

Doel Inventariseren van de bijdrage van taalachterstand, indicatoren van sociale achterstand en ervaren discriminatie aan het verhoogde risico van psychose bij migranten. Implicaties In dit onderzoek laten we...

Verder lezen
1 2 3 4