Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie verenigt ruim 600 psychiaters en psychiaters in opleiding. Wij zijn een zelfstandige vzw, opgericht op 16 december 2004. De VVP is de opvolger van het ‘forum psychiatrie’, wat een onderdeel was van de Vlaamse Vereniging voor Zenuwartsen (VVZ).

In 2004 besliste men de VVZ op te splitsten in de Vlaamse Vereniging voor Neurologie (VVN) en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP). Het ‘forum psychiatrie’ vervelde op die manier tot een zelfstandige vzw onder de naam Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

Wilt u zelf lid worden?

Lid worden van de VVP kan wanneer u een erkend psychiater bent of wanneer u in opleiding bent tot psychiater.

De vereniging heeft tot doel:

 1. Het groeperen van Nederlandstalige geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en in de kinder- en jeugdpsychiatrie, neuropsychiaters en collegae met aanverwante vorming of belangstelling.
 2. Het bevorderen van de wetenschappelijke ontplooiing van haar leden door aanmoediging en steun van individuele initiatieven op wetenschaps- of studiegebied en door onderling verrijkende contacten met personen uit een verwante maar anders georiënteerde discipline.
 3. Het tot stand brengen en onderhouden van banden van vriendschap en samenhorigheid tussen haar leden.
 4. Het tot stand brengen en onderhouden van vriendschappelijke en wetenschappelijke betrekkingen met gelijkaardige verenigingen van binnen- en buitenland.
 5. Het instellen van werkgroepen, commissies en secties in verband met de verschillende subspecialiteiten.
 6. Het bevorderen van contacten en samenwerking met andere subspecialistische verenigingen.
 7. Het verstrekken van gericht advies aan beleids- en overheidsinstanties in verband met de beroepsaangelegenheden, de psychiatrieopleiding en voortgezette opleiding en de wetenschappelijke activiteiten.

De missie van VVP

De VVP wil alle in Vlaanderen werkende psychiaters verenigen, de kwaliteit van de psychiatrie als medisch specialisme bevorderen en psychiatrie op de kaart van het maatschappelijk en politiek debat zetten.

Ze beoogt daartoe de kennis van haar leden te bevorderen, zorg te dragen voor een gedegen opleiding in het vakgebied, de psychiatrische praktijkvoering op wetenschappelijke evidentie te stoelen, haar leden in hun professionele contexten te vertegenwoordigen en voor hun belangen op te komen, en bij te dragen tot kwaliteitsvolle zorg als één van de basisopdrachten van de discipline.

Zij bouwt voortdurend aan haar identiteit en neemt duidelijke standpunten in op alle fora die zich aandienen.

Bestuur

Raadsleden

Dr. Ruben Willems

Directeur

ruben.willems@ugent.be

Dr. Kirsten Catthoor

Voorzitter

Dr. Peter Niemegeers

Wetenschappelijk secretaris

Prof. dr. Marc De Hert

Dr. Maarten Van den Bossche

Penningmeester

Dr. Piet Snoeck

Prof. dr. Manuel Morrens

Secretaris

Bestuursleden

Prof. dr. Stephan Claes

Prof. dr. Titia Hompes

Dr. Michiel Van Kernebeek

Dr. Hella Demunter

Dr. Dirk Peeters

Dr. Peter Joostens

Prof. dr. Cleo Crunelle

Dr. Marjan Hamels

Dr. Victor Jaecques

Prof. dr. Gunther Heylens

Dr. Nele De Vriendt

Dr. Thomas Vanderpoorten

Medewerkers

Mr. Johan Detraux

Wetenschappelijk medewerker

Mevr. Anita Rys

Administratief medewerker

info@vvponline.be

Financiële belangen

Vanuit de overheid zijn voor de VVP geen financiële middelen voorzien: inkomsten worden gegenereerd door lidgelden en opbrengsten van studiedagen, alsook project gebonden financiering door de farmaceutische industrie. Onderhandelingen m.b.t. financiering door de farmaceutische industrie gebeuren enkel door de Raad van Bestuur van de vereniging.

Tijdens educatieve activiteiten (waarvan de VVP organisator of medeorganisator is) is de vereniging transparant over financiering door de farmaceutische industrie.

Tijdens educatieve activiteiten georganiseerd door de VVP dienen sprekers transparant te zijn over ontvangen voordelen van de farmaceutische industrie.

De inhoudelijke organisatie van de VVP en haar activiteiten gebeurt onafhankelijk van de farmaceutische industrie.

Word jij ook lid van VVP?

Uw voordelen als VVP- lid

 1. Verminderd ledentarief op talloze wetenschappelijke VVP- activiteiten
 2. Verminderd tarief voor plaatsen van vacatures op de website
 3. Gratis tijdschriften
 4. Kortingen op gespecialiseerde boeken
 5. Maandelijkse nieuwsbrief met verwijzing naar activiteiten, nieuws uit de sector, ledenacties, enzovoort.
 6. Verminderde prijs polis autoverzekering als u zich bij PROTECTAS verzekert. Klik hier voor enkele voorbeeldprijzen.