Nieuws

Vraag tot uitstel projectoproep outreachende urgentiepsychiatrie 24/7

De VVP roept het FOD op om de deadline voor het indienen van projectvoorstellen outreachende urgentiepsychiatrie 24/7 te verdagen naar 20 december 2024. Dergelijke organisatie vereist meer tijd...

Verder lezen

20240611_Persbericht kabinet Vandenbroucke m.b.t. Redomex en Nortrilen

Vandenbroucke wil farmabedrijf Lundbeck sanctioneren en roept apothekers en ziekenhuizen op om tijdelijk te bestellen in het buitenland 20240611_Persbericht kabinet VDB_antidepressiva (003)

Verder lezen

Open brief gericht aan Lundbeck rond onbeschikbaarheid nortriptyline (Nortrilen) and amitriptyline (Redomex)

The largest associations for psychiatrists in Belgium, the Flemish Association for Psychiatry (VVP), the Société Royale de Médicine Mental de Belgique (SRMMB), the Belgian Association of Psychiatrists (BAP/VBS),...

Verder lezen

Slapeloosheid (insomnia) bij patiënten met schizofrenie

Slapeloosheid (insomnia) komt voor bij een kwart tot de helft van alle patiënten met schizofrenie. In verschillende onderzoeken bij patiënten met chronische schizofrenie vond men associaties tussen slapeloosheid,...

Verder lezen

31/05/2024: throwback congres ‘Ethische reflecties op de grens tussen verloskunde en psychiatrie’

🔊 "Dienen we, Nederland achterna, kinderbeschermingsmaatregelen vanaf week 24 in de zwangerschap op te leggen?" 🔉 🔊 "Ook binnen het kader van wils(on)bekwaamheid, is er een evolutie naar...

Verder lezen

Drugsgebruik en normalisatie ervan bij jongvolwassenen; monitor naar drugsgebruik

Drugsgebruik gaat gepaard met risico’s, zoals de kans op gezondheidsklachten op korte en lange termijn en verslaving. Naast de invloed op het individu heeft drugsgebruik ook veel maatschappelijke...

Verder lezen

Nieuwe permanente vorming exposuretherapie

“Exposuretherapie werkt, maar wordt erg benut of niet optimaal gebruikt. Heel wat onderzoek toont welke barrières er bestaan om exposuretherapie goed te implementeren in de dagelijkse praktijk. Maar...

Verder lezen

Inleiding tot de neurale netwerken in de psychiatrie

Conclusies Onderzoek naar neurale netwerken is cruciaal voor het begrijpen van de ontwikkeling van onze cognitieve en emotionele capaciteiten, ook bij psychiatrische stoornissen, en de flexibiliteit van onze...

Verder lezen

Effecten van een rookvrijbeleid op attitudes zorgpersoneel en agressie in de psychiatrie

Voorafgaand aan implementatie van het rookvrijbeleid waren de grootste zorgen dat er een toename van agressie zou zijn en een verergering van de psychiatrische klachten bij opgenomen patiënten....

Verder lezen

Cognitieve gedragstherapie: online even goed als face-to-face – A. van der Markt

Belangrijkste resultaten Er werden 31 studies geïncludeerd, met in totaal 3053 deelnemers gericht op verschillende (met name psychiatrische) aandoeningen waaronder depressie, angststoornissen, slaapstoornissen, tinnitus en eetstoornissen. Het belangrijkste...

Verder lezen

WERKGEHEUGEN; INDIVIDUELE VERSCHILLEN BIJ KINDEREN VAN OUDERS MET PSYCHISCHE PROBLEMEN

Ondanks de genetische overlap tussen schizofrenie en bipolaire stoornis hebben vooral kinderen van ouders met schizofrenie problemen met het werkgeheugen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op analyses op groepsniveau,...

Verder lezen

Bevraging Ambulant werkende Volwassenenpsychiaters

Om deze laatste punten zo accuraat en objectief mogelijk in kaart te brengen, willen we u warm maken om de 5 minuten durende Bevraging Ambulante Volwassenenpsychiatrie in te...

Verder lezen
1 2 3