VVP Annulatievoorwaarden

Bij ANNULATIE van een inschrijving door de DEELNEMER worden volgende voorwaarden toegepast, afhankelijk van het tijdstip van annulering:

  • na opmaken en versturen van de factuur en tot 15 dagen voor het vormingsmoment: een administratieve kost van € 25 blijft aangerekend.
  • minder dan 15 dagen voor de info/studiedag: het volledige bedrag blijft te betalen.
  • bij ziekte/overmacht en na het afleveren van een schriftelijk bewijs/medisch attest, blijft er een betaling van 10% verschuldigd met een minimum van € 25 (voor het dekken van de administratieve kost en de reeds bestelde catering)

Bij ANNULATIE door de ORGANISATIE heeft de deelnemer geen recht op enige schadevergoeding, behoudens de volledige terugbetaling van het reeds betaalde inschrijvingsgeld.