Secties en Commissies

Binnen de VVP zijn 4 commissies en 14 secties actief. Elke sectie werkt rond één thema binnen de psychiatrie: ontwikkelingsstoornissen, ouderenpsychiatrie, psychotherapie, enzovoort. Op regelmatige basis komen ze bij elkaar en diepen ze verschillende zaken, die verband houden met hun sectie, op een wetenschappelijke manier uit.

De sectie- of commissievoorzitter maakt deel uit van het bestuur en rapporteert alle resultaten en bevindingen van zijn of haar sectie op de bestuursvergaderingen.