Accreditering

De belangrijkste bronnen voor accreditering voor de leden van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie zijn de studiedagen, de webinars en de online toetsen van het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Voor het jaar 2024 zijn voor de volgende activiteiten accreditering aangevraagd. Wanneer de credit points reeds zijn toegekend, kan u dat ook op deze webpagina terugvinden.

Toetsen voor bij- en nascholing

Het Tijdschrift voor Psychiatrie biedt online toetsen voor bij- en nascholing (accreditatie) aan voor het specialisme Psychiatrie. Deze toetsen bevatten vragen bij wetenschappelijke artikelen die in het tijdschrift verschijnen. U vindt de webpagina hier.

De accreditatietoetsen van het Tijdschrift voor Psychiatrie zijn uitsluitend bestemd voor leden van de NVvP en de VVP.

Accreditatiepunten

De toetsen voor bij- en nascholing worden geaccrediteerd door het RIZIV. Per toets kunt u 1 CP behalen.

Deelnemen

Elke toets bestaat uit 10 meerkeuzevragen. De vragen zijn te beantwoorden na het lezen van het bijbehorende artikel. U hebt maximaal 60 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden. Tijdens de toets kunt u steeds het artikel en eventuele bijbehorende bronnen raadplegen. U bent geslaagd voor de toets als u minimaal 70% van de vragen juist heeft beantwoord. In totaal heeft u 3 pogingen (2 herkansingen) om de toets te halen. Als u bent geslaagd voor de toets ontvangt u een nascholingscertificaat. Dit certificaat bewaart u bij uw documenten, en moet u uploaden bij het indienen van uw accreditatiedossier. Het certificaat en de bijbehorende punten verschijnen niet rechtstreeks in uw dossier.

ThemaErkenningsnummerRubriekCPDatum
GGZ- Congres 2024 Accreditatie aangevraagd 11/12/2024
GGZ- Congres 2024 Accreditatie aangevraagd 10/12/2024
Op de bodem – existentiële thema’s in psychotherapie en begeleiding 2 1,5 13/11/2024
Studiedag van de sectie perinatale Accreditatie aangevraagd 31/05/2024
Studiedag met workshops – Perinatale psychiatrie 23033246 2 1,5 31/05/2024
Leertrajecten in de Kazerne Dossin. Discussie over het psychotherapeutisch nut. 23033246 2 1,5 27/05/2024
Vrouw-specifieke psychosenzorg in de praktijk 2 1,5 15/05/2024
VVP-Lentevergadering – 20jaar bestaan VVP – Wat betekent psychiatrie voor mij? Accreditatie aangevraagd 26/04/2024
Psychoanalytisch actueel 1,5 16/04/2024
Nationale ziektelast-studie met vooral aandacht voor GGZ 23033254 2 1,5 21/03/2024
Burgerschap 23033249 2 1,5 27/02/2024
Inkomensverschillen van patienten in de GGZ 23033250 2 1,5 19/02/2024
Roken in de psychiatrie, van doodnormaal naar “stop ermee” 23028884 2 1,5 13/02/2024
Innoverende GGZ in Oekraine, een land in oorlog 23033256 2 1,5 01/02/2024
Trauma bij hulpverleners 23032382 2 1,5 23/01/2024
Hart boven hard 23032379 2 1,5 18/01/2024
Een verhaal over KAOS en PSC Elsene 23032377 2 1,5 10/01/2024
De relatie tussen posttraumatische stressstoornis en metabool syndroom. 21009728 4 1
Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie 21009714 4 1
Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aandoeningen: systematische review en recente meta-analyses. 21009748 4 1
Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg 21009722 4 1
(Dag)klinische psychotherapie bij border­ linepersoonlijkheidsstoornis; systema­ tische review en meta­analyse. 2303332 4
Radicalisering en psychiatrie: Pleidooi voor een brede blik. 21009739 4 1
Diagnostiek van frontotemporale dementie in de psychiatrische praktijk: handvatten en valkuilen. 21009750 4 1
Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen 21009720 4 1
Leidraad genetisch testen in de psychiatrie 2303336 4
Tijd voor cluster-C-persoonlijkheidsstoornissen: state of the art. 21009733 4 1
Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulemia nervosa. 21009744 4 1
Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie 4
Barrières in de ggz voor asielzoekers in hoge-inkomenslanden. 2303338 4
Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid: praktische aanbevelingen voor behandeling op basis van een systematische literatuurstudie. 21009734 4 1
Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patienten met niet-aangeboren hersenletsel: een literatuuroverzicht. 21009743 4 1
Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte 21009724 4 1
Antipsychotica voor vrouwen: overzicht van de literatuur en praktijkadviezen 2303340 4
Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking: resultaten van NEMESIS-21. 21009731 4 1
Van genetische bevindingen naar de klinische praktijk van de psychiater: hoe genetica precisiepsychiatrie mogelijk kan maken. 21009745 4 1
De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patienten met een bipolaire stoornis: een systematisch literatuuronderzoek 21009725 4 1
Het effect van samen beslissen bij depressie: systematische review en meta-analyse 2303342 4
Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind: een literatuuroverzicht 21009736 4 1
Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking: handvatten voor de praktijk. 21009740 4 1
Gedwongen behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis in de thuissituatie 21009727 4 1
Het opwindingsdelier bij gewelddadige arrestatie: preventie, behandeling en controverses 2303345 4
Microbioom en psychiatrie: autisme als voorbeeld 21009742 4 1
Proactieve cognitieve psychiatrie bij het ouder worden. 23033320 4
Zelfmanagement bij en behandeling van depressie: het patientenperspectief 21009730 4 1
Neuropsychiatrische aspecten van long COVID 2303347 4
Verslaving en autonomie: een drielaags model voor herstel. 21009746 4 1
Farmacotherapeutische behandeling van psychotische depressie: een overzicht. 23033321 4
Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije GGZ? Een literatuurstudie. 21009737 4 1
Recreatief ecstacygebruik in Nederland: gebruikskenmerken, gezondheidsschade en criminaliteit. 21009747 4 1
CYP2D6- en CYP2C19-genotypering: effectiviteit in de psychiatrische praktijk. 23033324 4
Publish and perish: onderzoek naar onderzoek en onderzoekers. 21009729 4 1
Risicofactoren voor psychische problemen en mogelijke interventies in de jonge jaren: Nederlands cohortonderzoek. 21009749 4 1
Gendervariatie en -dysforie bij autisme- spectrumstoornissen bij kinderen en adolescenten 23033326 4
Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland: prevalentie, symptomen, risico- en beschermende factoren in de algemene bevolking. 21009726 4 1
Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek. 21009738 4 1
Proactieve psychiatrie bij verslaving 23033327 4