Agenda

Het elfde ggz-congres: wat werkt en voor wie?

20-21
sep

Wat wordt het nieuwe normaal in de geestelijke gezondheidszorg na de uitdagingen van de wereldwijde coronapandemie?

Wat wordt het nieuwe normaal in de geestelijke gezondheidszorg na de uitdagingen van de wereldwijde coronapandemie? 

Leren van het verleden, leven in het vandaag, en hopen voor morgen. Maar nooit ophouden met vragen stellen.

We hebben helaas geen eenduidige of volledige antwoorden. Onzekerheden beheersen al meer dan een jaar het leven van elke dag, en het ziet er niet naar uit dat het snel anders wordt. Dit vraagt veel soepelheid, aanpassingsvermogen en doorzetting om er mee te blijven omgaan.

  • Wat zijn de fundamenten van de geestelijke gezondheidszorg, op vlak van kennis, bejegening en universele mensenrechten? 
  • Zorgvuldig inzoomen op hoe diagnostiek en therapie worden aangewend, kan inzichten geven in wat werkt en voor wie. Maar ook in wat er ontbreekt in onze geestelijke gezondheidszorg. 
  • Hoe reëel zijn de wachtlijsten en wat valt er aan te doen? Is public mental health voldoende uitgebouwd in dit land?
  •  Blijven intolerantie, stigma en discriminatie essentiële strijdpunten of hebben we intussen bereikt wat we moeten bereiken? 

Kortom, back to basics met ongemakkelijke maar noodzakelijke vragen.

Info

van dinsdag 20 sep 2022
tot woensdag 21 sep 2022

vvp activiteit

Plaats:
Universiteit Antwerpen

Organisatie:
Forum Geestelijke Gezondheid en VVP

Inlichtingen:
programma