Over VVP

Algemeen

De vereniging heeft tot doel:
  1. Het groeperen van Nederlandstalige geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en in de kinder- en jeugdpsychiatrie, neuropsychiaters en collegae met aanverwante vorming of belangstelling.
  2. Het bevorderen van de wetenschappelijke ontplooiing van haar leden door aanmoediging en steun van individuele initiatieven op wetenschaps- of studiegebied en door onderling verrijkende contacten met personen uit een verwante maar anders georiënteerde discipline.
  3. Het tot stand brengen en onderhouden van banden van vriendschap en samenhorigheid tussen haar leden.
  4. Het tot stand brengen en onderhouden van vriendschappelijke en wetenschappelijke betrekkingen met gelijkaardige verenigingen van binnen- en buitenland.
  5. Het instellen van werkgroepen, commissies en secties in verband met de verschillende subspecialiteiten.
  6. Het bevorderen van contacten en samenwerking met andere subspecialistische verenigingen.
  7. Het verstrekken van gericht advies aan beleids- en overheidsinstanties in verband met de beroepsaangelegenheden, de psychiatrieopleiding en voortgezette opleiding en de wetenschappelijke activiteiten.

Download

Statuten (PDF, 166kb)