Agenda

Jaaropleiding tot Supervisor voor Psychotherapeutische zorg en Klinisch - Psychologische behandeling

17
sep

9.30u -13u

Doelstelling

De opleiding beoogt supervisoren te bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding. Dit veronderstelt de nodige didactische, relationele en professionele vaardigheden om de supervisanten te begeleiden in hun psychotherapeutisch  en/of klinisch werk met cliënten, afgestemd op hun persoonlijke leerbehoefte. De opleiding veronderstelt een bereidheid en de vaardigheden om kritisch te reflecteren op eigen handelen.

Organisatie van de opleiding: 

De jaaropleiding bestaat uit twee delen; 

  • een theoretisch gedeelte (11 lesdagen) 
  • een supervisiegedeelte (6u supervisie van eigen supervisiepraktijk in groepjes van drie supervisoren-inopleiding

Flyer in bijlage 

Info

op zaterdag 17 sep 2022

Plaats:
Uantwerpen, Campus Duffel of Campus Wilrijk

Organisatie:
CAPRI

Spreker(s):
Greet Vanaerschot (acad.verantwoordelijke)- Els Brunfaut - Willy Colin - Ellen Gunst - Marc Hebbrech

Inlichtingen:
supervisorenopleiding@gmail.com

Documenten:
flyerversie_supervisor_opleiding.pdf