Bibliotheek

Zoek in de bibliotheek

Hoe omgaan met een euthanasieverzoek in psychiatrie binnen het huidig wettelijk kader?

Deze adviestekst geeft het standpunt van de VVP weer over de te hanteren zorgvuldigheidscreteria bij een euthanasieverzoek omwille van ondraaglijk psychisch lijden tgv een psychiatrische aandoening.