Zelfstigma en sociale steun bij patiënten met verslavingsproblematiek

S. Sikkes, E. Blaauw

Doel:

Zicht krijgen op de samenhang tussen ervaren sociale steun, gewenste sociale steun en zelfstigma bij patiënten met verslavingsproblematiek en onderzoeken of de ernst van de verslaving hierin een rol speelt.

Conclusie:

Met het huidige onderzoek is voor het eerst meer inzicht verkregen in de relatie tussen gewenste sociale steun en zelfstigma bij patiënten met verslavingsproblematiek. Gewenste sociale steun lijkt daarbij meer van belang te zijn bij zelfstigma dan ervaren sociale steun, vooral bij patiënten met lichtere verslavingsproblematiek. Bij patiënten met ernstige verslavingsproblematiek lijkt vooral de ervaren sociale steun van belang bij zelfstigma.

6 september, 2023