WERKGEHEUGEN; INDIVIDUELE VERSCHILLEN BIJ KINDEREN VAN OUDERS MET PSYCHISCHE PROBLEMEN

C.F.M. van Hooijdonk

Ondanks de genetische overlap tussen schizofrenie en bipolaire stoornis hebben vooral kinderen van ouders met schizofrenie problemen met het werkgeheugen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op analyses op groepsniveau, waardoor individuele verschillen niet zichtbaar zijn. Dit blijkt uit het onderzoek van Andreassen en collega’s bij Deense kinderen met een familiaal hoog risico op schizofrenie of bipolaire stoornis. Zij lieten zien dat in beide groepen een deel van de kinderen problemen heeft met het werkgeheugen, terwijl een ander deel juist uitblinkt. Het onderzoek werd gepubliceerd in Journal of Affective Disorders.1

De studie maakt duidelijk dat problemen met het werkgeheugen aanwezig zijn bij een deel van de kinderen van ouders met schizofrenie en bipolaire stoornis. Aandacht voor het werkgeheugen van deze kinderen is daarom belangrijk.