Over VVP

Financiële belangen

Vanuit de overheid zijn voor de VVP geen financiƫle middelen voorzien: inkomsten worden gegenereerd door lidgelden en opbrengsten van studiedagen, alsook project gebonden financiering door de farmaceutische industrie. Onderhandelingen m.b.t. financiering door de farmaceutische industrie gebeuren enkel door de Raad van Bestuur van de vereniging.

Tijdens educatieve activiteiten (waarvan de VVP organisator of medeorganisator is) is de vereniging transparant over financiering door de farmaceutische industrie.

Tijdens educatieve activiteiten georganiseerd door de VVP dienen sprekers transparant te zijn over ontvangen voordelen van de farmaceutische industrie.

De inhoudelijke organisatie van de VVP en haar activiteiten gebeurt onafhankelijk van de farmaceutische industrie.