Vraag tot uitstel projectoproep outreachende urgentiepsychiatrie 24/7

De VVP roept het FOD op om de deadline voor het indienen van projectvoorstellen outreachende urgentiepsychiatrie 24/7 te verdagen naar 20 december 2024. Dergelijke organisatie vereist meer tijd dan voorzien binnen de huidige deadline. Tijd die nodig is voor een degelijke voorbereiding, en afstemming en invulling van alle randvoorwaarden. Is dit niet het geval, zullen verwachtingen niet ingevuld worden, zullen interventies gevaarlijker in plaats van veiliger worden en wordt dit een niet duurzaam project.