Vacatures

Psychiater

Z.org KU Leuven zoekt voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, dienst volwassenenpsychiatrie, een psychiater (m/v) voor het zorgprogramma psychosezorg.

Deeltijds 60%

Uw functie:

-        je vervult een opdracht als psychiater van de psychotherapeutische afdeling Joris, voor

jonge volwassenen met een psychose in het UPC KU Leuven

-        je werkt vanuit een psychoanalytisch denkkader met patiënten in de vroege fase van een psychotische problematiek - eerste episode van een psychotische stoornis en devijf jaar daaropvolgend

-        je neemt de dagelijkse klinische zorg waar samen met een psychiater-in-opleiding en geeft leiding aan het team

-        je bouwt mee aan een klinisch hoogstaand en wetenschappelijk onderbouwd programma voor psychose, samen met de betrokken collega’s in de psychosezorg en met andere spelers in de regio - binnen deze opdracht wordt ook een halve dag raadplegingsactiviteit en een halve dag supervisie van de adviesraadpleging verwacht

Uw profiel:

-        je bent psychiater met interesse voor psychosezorg

-        je hebt een bijkomende opleiding als psychotherapeut of bent daaraan bezig – alle therapeutische opleidingen zijn welkom, maar interesse in de psychoanalyse is een voordeel

-        je bent bereid om deel uit te maken van en leiding te geven aan een multidisciplinair team

-        je bent bereid om in samenspraak met collega’s onderbouwde zorgpaden te ontwikkelen voor de psychosezorg in de regio

Ons aanbod:

-        we bieden jou een goede omkadering en een stimulerende klinische werkomgeving

-        we bieden een interessant loonpakket in een zelfstandig statuut volgens de geldende barema’s in het UPC KU Leuven

Interesse?

Voor meer informatie over deze vacature kan u terecht bij Prof. Dr. Elske Vrieze, diensthoofd Volwassenenpsychiatrie.