Vacatures

Psychiater

PZ Sint Alexius Regio Grimbergen – Halle

Het psychiatrisch ziekenhuis Sint Alexius is op zoek naar : Enthousiaste Psychiater 22 u per week

Je opdracht
Je maakt deel uit van het team psychiaters in het ziekenhuis en neemt deel aan de permanenties. Voor 10 u per week ben je werkzaam op de afdeling psychosezorg, samen met een andere collega op deze zorgafdeling. Voor 12 u per week ben je werkzaam in het mobiele team, waar je verantwoordelijk bent voor de medische functie ,regio Halle, met standplaats( bureel) in Halle.


Je Functie
In ziekenhuis afdeling psychosezorg
· Als afdelingspsychiater
Ben je verantwoordelijk voor de indicatiestelling, diagnosestelling en besluitvorming van het behandelplan en psychiatrische behandeling van patiënten.
· Als beleidsarts
Heb je de medische leiding over een interdisciplinair team in samenwerking met de leden van de stuurgroep. Hier schenk je de nodige aandacht aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het beleidsplan en het begeleiden van kwaliteitsprojecten in het zorgaanbod. Er wordt meegewerkt aan de uitbouw van zorgtrajecten en zorgprogramma’s in de regio met aandacht voor zowel de coördinatie en complementariteit met andere zorgeenheden in het ziekenhuis, als de externe samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Netwerkvorming is een prioriteit.


In mobiel team
· Als beleidsarts
o Bepaal je mee het beleid en de werking van het Mobiel Behandelteam in het netwerk.
o Draag je de visie van laagdrempelige, gemeenschaps- en herstelgerichte zorg uit naar het team met oog voor de lokale multidisciplinaire samenwerking op het niveau van de eerstelijnszones.
o Bouw je samen met de teamcoördinator samenwerkingsverbanden uit.

Als coördinerend arts van het Mobiel Behandelteam.

  • Stuur je samen met de teamcoördinator het team aan en schrijf je de werking mee uit.
  • Geef je medisch-psychiatrisch advies aan collega-(huis)artsen en overleg je onderling over de te volgen behandeling m.b.t. individuele cliënten.
  • Waak je over de kwaliteit van zorg die gegeven wordt door de medewerkers van het Mobiel Behandelteam.
  • Waak je- samen met de teamcoördinator - over het bijhouden van de patiëntendossiers en het registreren van activiteiten.
  • Neem je actief deel aan de teamvergaderingen en stuurt de medewerkers inhoudelijk aan, en geeft medisch-psychiatrisch advies.
  • Beslis je mee over de inclusie en ontslag van cliënten in de caseload van het Mobiel Behandelteam.

Eenmalige adviezen m.b.t. individuele cliënten

  • Op vraag van de huisarts of medewerker mobiel team kan je gevraagd worden om een eenmalig consult te doen bij cliënten die gevolgd worden in het mobiel team (in de eigen vestiging of aan huis.
  • Er kan je gevraagd worden om occasioneel deel te nemen aan multidisciplinaire zorgoverlegmomenten met het zorgteam, cliënt en naastbetrokkenen van de cliënten.
  • Verdeel je jouw takenpakket flexibel over minimum 2 dagdelen per week (inclusief om de 6 weken deelname aan de werkvergadering).


Je profiel/competenties
· Je bent psychiater.
· Je hebt een specifieke interesse in psychosezorg.
· Je hebt bij voorkeur een therapie-opleiding genoten of wil een opleiding volgen.
· Je hebt kennis en nodige opleiding rond de wet gedwongen opname.
· Je bent geaccrediteerd en/of zal het nodige steeds doen om dit te bekomen en aan te houden.
· Je hebt een sterke interesse in het outreachend werken, en meer specifiek in de doelgroep EPA.
· Je hebt een sterke interesse in ziekenhuis-en afdelingswerking.
· Je hebt communicatieve en organisatorische vaardigheden.
· Je bent flexibel ifv noden van de cliënt, werkuren, verplaatsing.
· Je kan zelfstandig werken én je bent een teamspeler.
· Je bent bereid in te stappen in een vernieuwings- en veranderingsproces en bouwt mee aan de vermaatschappelijking van zorg.
· Je onderschrijft de opdrachten en uitgangspunten van het Netwerk GGZ SaVHA?!
· Je bent vormingsdeskundige voor eigen teamleden, interne groepen en externe organisaties die specifieke vragen stellen.
· Je verdeelt je ziekenhuisuren over 3 dagen per week om de zorgcontinuïteit op de afdeling te garanderen.
· Je neemt deel aan het wachtsysteem.
· Je bent aanwezig op woe middag op artsenvergadering van 12u – 13u in het ziekenhuis.


Ons aanbod
· Je werkt onder zelfstandig statuut in een mandaat van 10 uur (geldig voor zolang de middelen
gegarandeerd zijn) in de medische pool ziekenhuis.
· Je werkt onder zelfstandig statuut in een mandaat van 12 uur in mobiel team.
· We bieden een contract bepaalde duur aan van een jaar, met optie op verlenging.

· Je krijgt een laptop ter beschikking.

Wens je meer toelichting, neem dan contact op met de hoofdarts of voorzitter medische raad:
Dr. Karolien Dockx via karolien.dockx@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be
Interesse? Stuur dan uw sollicitatiebrief met CV zo snel mogelijk per mail naar en dat voor 1/6/2023 ten laatste: Paul Goetstouwers Dr. Loes Peeters Algemeen directeur Hoofdarts
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius
Grimbergsesteenweg 40 – 1850 Grimbergen Grimbergsesteenweg 40 – 1850 Grimbergen
Paul.goetstouwers@sag.broedersvanliefde.be  loes.peeters@sag.broedersvanliefde.be