Vacatures

Psychiater

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas zoekt een PSYCHIATER 12 u

Sint-Hiëronymus is een algemeen psychiatrisch centrum, gevestigd te Sint-Niklaas, met als verzorgingsgebied het Waasland en de regio Dendermonde. Het centrum bestaat uit een polikliniek, opname-afdelingen, dagcentra en een psychiatrisch verzorgingstehuis. 

Sint-Hiëronymus is een centrum met een lange traditie van psychosociale rehabilitatie en herstelondersteunende zorg. We willen een toegankelijk en herstelgericht centrum zijn voor (jong)volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid. Herstelgerichte zorg is voor ons een partnerschap tussen alle betrokken actoren, zowel van binnen als buiten ons centrum.

Jouw opdracht:

  • Je werkt halftijds (12 u.) in het PC Sint-Hiëronymus op een afdeling voor psychoorganische stoornissen.
  • Er wordt ook bekeken om een liaisonfunctie uit te bouwen met de dienst volwassenpsychiatrie van VITAZ vzw. 
  • Je doet op zelfstandige basis consultaties in de polikliniek van ons centrum (uren in overleg te bepalen). 
  • Je neemt deel aan de wachtdienst.

Jouw profiel:

  • Je bent een psychiater of afstuderend ASO met interesse voor zowel de acute als de langdurige zorg.
  • Je bent overtuigd van de herstelvisie als leidend principe in de zorg en kunt dit toepassen in je dagelijks klinisch handelen als psychiater. 
  • Je bent in staat om het hart warm en het hoofd koel te houden.

Meer informatie: 
Dr. Jeroen Kleinen, voorzitter van de medische raad, via jeroen.kleinen@hieronymus.be

Solliciteren:
Stuur je reactie, voorzien van motivatie en CV t.a.v. hoofdarts Stephan De Bruyne en Jeroen Kleinen, voorzitter van de medische raad, Dalstraat 84A te 9100 Sint-Niklaas