Vacatures

Psychiater (M/V)

Sint Annendael Diest

VACATURE: PSYCHIATER: min. 8 uur per week voor onze poliklinische raadpleging

Bij ons in VZW Sint Annendael benaderen we ieder individu als een autonoom en uniek persoon met een eigen kwetsbaarheid én krachten. De vzw exploiteert momenteel in regio Diest (& Aarschot) activiteiten in een psychiatrisch ziekenhuis, mobiel team en beschut wonen, activiteitencentrum en 2 woonzorgcentra (in Diest en Scherpenheuvel). 
 Vanuit onze expertise in geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg zoeken wij steeds samen, met volle overgave en met een open geest, naar een professioneel antwoord op de hulpvraag waarmee iemand zicht tot ons richt. We doen dit vanuit een herstelgericht perspectief en met focus op vermaatschappelijking van zorg, en in nauwe samenwerking met Z.Org KU Leuven, binnen het regionaal GGZ-netwerk Diletti én met bijzondere aandacht voor samenwerking met de Eerstelijnszone Demerland (waartoe Diest en Aarschot behoren). 

Wat is jouw takenpakket?
 
Wij willen als Psychiatrisch ziekenhuis actief verder inzetten op vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Daarom zoeken we nu erg bewust hoe we onze ambulant-poliklinische werking kunnen versterken met een nieuwe collega of collega’s, voor:
 
- Overname van een cohorte patiënten wegens stopzetting praktijk door gepensioneerde collega (minimum 1 dag, of 2 halve dagen – maar meer is absoluut bespreekbaar).
 - De Multidisciplinaire Adviesraadpleging. Dit is een gecombineerde consultatie van psycholoog en psychiater die er op gericht is de toegankelijkheid tot gedegen, specialistisch advies met betrekking tot geestelijke gezondheidsproblemen in regio Diest te bevorderen. Vanuit een eenmalige combinatieconsultatie bieden we grondige, multidisciplinaire, bio-psycho-sociaal geïnspireerde bejegenings-, behandelings- en verwijsadviezen. Hierdoor wordt het voor de huisarts mogelijk om (samen met patiënt en zijn/haar familie) opnieuw de regie van het ggz-zorgtraject en diens herstelproces in handen te nemen of te houden (1 dag per week, op dinsdag of woensdag).
 - Opstart nieuwe begeleidingen, volgend uit verwijzingen, opnames of de multidisciplinaire adviesraadpleging. Ook raadplegingen rond uw eventuele bijzondere expertise m.b.t. bepaalde pathologie kunnen geëxploreerd worden.
 - Optioneel: raadplegingen in het CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) in Dies

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 info@vvp-online.be

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit stelt jou in staat om uw surfervaring te personaliseren en vertelt ons welke delen van de website bezoekers hebben geraadpleegd. Zo krijgen we zicht krijgen op het surfgedrag op onze site en kunnen daardoor onze communicatie en diensten verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om de website op een goede manier te gebruiken.
Deze cookies slaan informatie op over de keuzes die je op de website maakt, zoals je taal of regio zodat de website zich daaraan aanpast.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe je de website gebruikt. Ook wordt deze informatie gebruikt door ons om inzichten te krijgen over gedragingen zodat we onze diensten of producten kunnen aanpassen en verbeteren. Deze gegevens worden anoniem doorgegeven.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription