Psychiater

JOUW FUNCTIE

Als psychiater van de afdeling Prisma, zorgprogramma psychosezorg voor zorgvragers met psychotische of bipolaire stoornissen met een terugkerend patroon van ziekte-episodes of aanhoudend, ernstige problematiek.

• leid en neem je deel aan multidisciplinaire behandelteams om de zorg voor zorgvragers te coördineren en te optimaliseren, in samenwerking met andere afdelingen betrokken in psychosezorg

• diagnosticeer en behandel je psychiatrische aandoeningen bij zorgvragers in overeenstemming met professionele standaarden en richtlijnen

• voer je psychiatrische evaluaties uit om de behoeften van de zorgvrager te beoordelen en een passend behandelplan op te stellen

• stel je medicamenteuze behandelingen voor en pas je deze aan, rekening houdend met individuele reacties en behoeften van de zorgvrager

• houd je nauwkeurige en up-to-date medische dossiers bij en zorg je voor het naleven van alle relevante regelgeving en ethische normen

• neem je deel aan klinische besprekingen, supervisie en professionele ontwikkelingsactiviteiten

• blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de psychiatrie en pas je evidence based praktijken toe in de klinische zorg

• werk je mee aan de realisatie van het medisch-therapeutisch beleid van KARUS

JOUW PROFIEL

We zoeken een psychiater die

• een erkenning heeft als arts-specialist in de psychiatrie

• een psychotherapeutische opleiding volgde of bereid is dat te doen

• conform de actuele wetenschappelijke inzichten werkt, met behoud van een holistische visie op zorg en behandeling

• op een open en evenwichtige wijze rekening houdt met de noden van de zorgvrager en met de draagkracht van het team van zorgverleners

• een team kan motiveren en kan inspireren vanuit leiderschap

• zich thuis voelt in een waardengerichte organisatie.

ONS AANBOD

Een mandaat (zelfstandig statuut) van 20 uur residentieel en 4 uur poliklinisch per week vanaf 1 oktober 2024

INTERESSE IN DEZE JOB?

De selectieprocedure bestaat uit een cv screening en een gesprek waarin wordt gepeild naar jouw motivatie, vakkennis en competenties. Er wordt mogelijks verwacht dat je deelneemt aan een assessment.

Solliciteer met een motivatiebrief en je cv voor 17 maart 2024 via voorzitter.rvb@karus.be t.a.v. dhr. Hans Van Rijckeghem, voorzitter Bestuur KARUS vzw

Caritasstraat 76 9090 Melle

Interesse?

Inlichtingen

09 210 69 69

E-mail

jeremy.verbeke@karus.be

Website

Volledige vacature