Inoa zoekt psychiater Itinera

Jouw toekomstige job

Itinera is een forensische VAPH-unit. Binnen een residentieel kader wordt een therapeutisch aanbod gedaan naar 30 volwassen mannen met een verstandelijke beperking onder het statuut van internering. Bij de meeste cliënten is ook sprake van bijkomende psychiatrische problematieken. Samen met de cliënt wordt een traject opgezet in functie van een positieve integratie in de maatschappij. Verder is het onze opdracht om de nood aan ondersteuning in wonen en dagbesteding in kaart te brengen. Op die manier wil Itinera een brug vormen tussen de gevangenis en de best passende vorm van ondersteuning voor elke cliënt. Naast focus op re-integratie, is ook terugvalpreventie heel belangrijk binnen het traject.

Als psychiater maak je deel uit van het multidisciplinaire team van Itinera.

  • Je denkt mee over het re-integratietraject van cliënten.
  • Je bent verantwoordelijk voor de psychiatrische inschaling en opvolging van cliënten.
  • Je volgt het medisch dossier op: onderzoek faciliteren en opvolgen waar nodig, medicamenteuze behandeling verzorgen,…
  • Je deelt jouw psychiatrische expertise en adviezen met het team, zodat samen vorm kan worden gegeven aan het behandeltraject.

Op Itinera kom je terecht in een gedreven team waarbinnen collega’s steunen én vertrouwen op elkaar. We vinden het met ons allen belangrijk een positieve sfeer te creëren.

Jouw talenten

  • Je bent een enthousiast en geëngageerd psychiater. Je hebt een sterke interesse in mensen met een verstandelijke beperking én de forensische psychiatrie.
  • Je kan je helder en begrijpelijk uitdrukken ten aanzien van de doelgroep.
  • Je bent een goede planner en kan vlot communiceren in relatie tot het team, zodat behandelingsafspraken vlot kunnen worden nagekomen.
  • Je vindt je plaats in een multidisciplinair team door een open houding en open te staan voor dialoog.

Wat we jou kunnen bieden

Een boeiende en gevarieerde job met de nodige autonomie, in een professionele organisatie waar je er nooit alleen voor staat.
Een zorgzaam arbeidsklimaat, met oog voor verbinding en persoonlijk welbevinden.

Arbeidsvoorwaarden

Indiensttreding: in onderling overleg te bepalen

Wij bieden een bediendencontract voor onbepaalde duur of je kan werken op zelfstandige basis. Je werkt 4u/week voor onze organisatie, planning kan in onderling overleg opgemaakt worden.
Beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden

Goesting om onze nieuwe collega te worden?

Heb je interesse, maar wil je graag meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met de coördinator om kennis te maken met Itinera en jouw vragen te stellen: lien.dumortier@inoa.broedersvanliefde.be of op het nummer 050/79.95.87.

 

Solliciteren kan tot en met 14 juli 2024.

Beernem

Interesse?

Heb je interesse, maar wil je graag meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met de coördinator om kennis te maken met Itinera en jouw vragen te stellen: lien.dumortier@inoa.broedersvanliefde.be of op het nummer 050/79.95.87.

 

Solliciteren kan tot en met 14 juli 2024.

Inlichtingen

050799587

E-mail

lien.dumortier@inoa.broedersvanliefde.be

Website

https://jobs.inoa-groep.be/nl/psychiater-itinera