Arts, specialist in de psychiatrie

Wat ga je doen?

– je werkt als arts, specialist in de psychiatrie (meer bepaald volwassenenpsychiatrie)

– je versterkt het team psychiatrie UZA en het team geriatrie UZA dat patiënten behandelt met psychiatrische en somatische comorbiditeit

– je staat in voor de diagnostiek, observatie en behandeling van patiënten met psychiatrische en somatische comorbiditeit die in het UZA opgenomen zijn in een somatische dienst of die ambulant opgevolgd worden in een intramurale en multidisciplinaire zorgcontext

– je staat in voor de diagnostiek, observatie en behandeling van geriatrische patiënten met neuropsychiatrische comorbiditeit die in het zorgprogramma geriatrie UZA opgenomen zijn

– je neemt deel aan de zorgcontinuïteit en aan het wachtsysteem van de dienst psychiatrie

– je neemt deel aan de opleiding en supervisie van stagiairs geneeskunde en ASO’s

– je staat in voor wetenschappelijk werk en onderzoek in het domein van de consultatie liaisonpsychiatrie en/of de gerontpsychiatrie

Wie zoeken we?

– je beschikt over een diploma arts-specialist in de psychiatrie (erkend in België)

– je volgt een erkende universitaire opleiding psychotherapie of je hebt deze opleiding reeds gevolgd

– je bent een enthousiaste en loyale collega, met verantwoordelijkheidszin en met goede communicatieve vaardigheden, die zich thuis voelt in een multidisciplinaire zorgsetting

– je beschikt over goede klinische vaardigheden en je kan goed samenwerken met de medische, verpleegkundige en paramedische teams

– je toont een bijzondere interesse in de consultatie- en liaisonpsychiatrie, evenals in de gerontpsychiatrie

– je bent geïnteresseerd in academisch werk (opleiding, onderzoek en dienstverlening)

Wat mag je verwachten?

– een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een universitaire setting een groot aanbod aan boeiende pathologie

– een bediendestatuut met talrijke extralegale voordelen verschillende kinderopvangmogelijkheden ruime bijscholingsmogelijkheden gratis personeelsparking

– een rijk aanbod aan gratis sportactiviteiten en -ondersteuning als Sportbedrijf

– je komt werken bij een TOP employer!

Interesse om deel uit te maken van ons team? Solliciteren?

Bijkomende informatie over de functie kan je bekomen bij de medisch coördinator psychiatrie, prof. Filip Van Den Eede op het nummer tel. 03 821 49 11, e-mail filip.vandeneede@uza.be. Bijkomende informatie over de sollicitatieprocedure kan je verkrijgen bij Kathleen Dekeirel, talent coördinator, tel. 03 821 38 99, e-mail kathleen.dekeirel@uza.be.