Forensische psychiatrie

Historiek

Co√∂rdinatoren : Philippe Van Peteghem & Inge Jeandarme

Start : 1996 

In het verleden kwam de sectie samen om jaarplanning te maken en waren, waren er gevalsbesprekingen en  gemeenschappelijke activiteiten rondom het raakvlak met de sectie verslavingszorg, ethiek, electrofysiologie.

In 2012 was er een brainstorming met Prof P. Cosyns rondom de implicaties van de nieuwe wet op de internering. De sectie maakte visie rondom opleiding, statuut van de forensisch psychiater. De studiedag rond het thema identiteit van de forensisch psychiater in september 2011 was een succes.

Missie/doelstellingen

Voor 2013 is de planning van volgende activiteiten in een eindstadium: mei-juni in Ziekeren ontmoeting met Prof. David Bernstein (Maastricht) rondom schemagerichte therapie bij forensiche patienten, oktober-november in Antwerpen ontmoeting met Prof Kris Goethals (Antwerpen) rondom hormonale therapie.
Voor begin 2014 wordt een studiedag gepland rondom forensische aspecten bij verzekeringen.

Elk lid van VVP wordt uitgenodigd nuttige thema's aan te reiken.