Commissie Wetenschappelijke activiteiten

Historiek

2015
Lente (VVP)
10 jaar VVP: a short and winding road
Oostende, 13 maart 2015

Herfst (VVP)

Gent, 16 oktober 2015

2014
Lente (VVP)
Psychiatrie en dwang: handelen of onderhandelen ?
Dwang in Mobiele tijden
Leuven, 14 maart 2014

Herfst (GGZ)
Wie ben ik voor u ? Mensbeelden in de GGZ
Antwerpen, 16-17 september 2014

Herfst (VVP)
DSM-5: Hands-on
Jette, 14 november 2014

2013
Lente (VVP + VVK)
VVK meets VVP: psychiatrie van klein naar groot
Mechelen, 8 maart 2013

Herfst (VVP)
DSM 5.1: psychiatrie en haar 'heilige' diagnoses
Antwerpen, 25 oktober 2013

2012
Lente
Vlaamse Psychiaters: Te Gek? Reflecties over hun vak en vereniging
Gent, 23 maart 2012

Herfst (GGZ)
Macht en Kracht: zorgrelaties in verandering
Antwerpen, 18-19 september 2012

2011
Lente
Te bed of niet te bed', GGZ in Vlaanderen na artikel 107
Duffel, 25 maart 2011

Herfst
Genderverschillen. Psychiatrische perspectieven
Bokrijk, 14 oktober 2011

2010
Lente (VVP)
Richtlijnen en de kunst van de psychiatrische praktijk
Brugge, 12 maart 2010

Herfst (GGZ)
GGZ-congres: Geestelijke gezondheid: kiezen en delen
Gent, 14-15 september 2010

2009
Lente (VVP)
Psychiatrie scherpgesteld: beeldvorming anno 2009
Alden Biesen, 20 maart 2009

Herfst (VVP + VVN)
Dementie: neurologische en psychiatrische facetten
Mechelen, 19 september 2009

Missie/doelstellingen

De commissie wetenschappelijke activiteiten is verantwoordelijk voor de organisatie van de VVP lentevergadering (jaarlijks) en herfstvergadering (tweejaarlijks). Ook participeert de commissie aan de organisatie van het Vlaamse Geestelijk Gezondheidscongres (tweejaarlijks). De commissie staat onder leiding van de wetenschappelijk secretaris. Naargelang het thema van lente- of herfstvergadering wordt de commissie samengesteld uit wisselende leden van het bestuur. De wetenschappelijk secretaris is eveneens betrokken bij andere overkoepelende VVP activiteiten zoals richtlijnontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.