type: Sectie

Ambulante Psychiatrie

De Sectie Ambulante zorg van de VVP engageert zich voor de optimalisatie van kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit van zorg binnen het ambulante zorgnetwerk binnen regio Vlaanderen en Brussel. De sectie tracht dit te bereiken door te fungeren als centraal aanspreekpunt voor psychiaters die zelfstandig ambulant werken, dan wel binnen CGG’s of andere plaatsen, maar ook […]

Vlaamse Vereniging Assistenten Psychiatrie (VVAP)

Historiek Oprichting in 1995 en eerste vertegenwoordiging op EFPT congres Organisatie EFPT congres in 1998 in Gent. Voorafgaand werd het eerste EFPT symposium georganiseerd in Antwerpen. Integratie in de VVP als sectie in 2011 Missie/doelstellingen De Vlaamse Vereniging voor Assistenten Psychiatrie (VVAP) vertegenwoordigt alle arts-assistenten in opleiding in de disciplines volwassenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie […]

Verslavingspsychiatrie

De sectie verslavingspsychiatrie verbindt psychiaters die klinisch en beleidsmatig actief zijn op verslavingspsychiatrische domeinen. Zij organiseert 4 sectievergaderingen per jaar en ambieert specifieke vormen van kennisdeling door wetenschappelijke activiteiten zoals symposia etc. De sectie werkt nauw samen met het forum voor verslavingsgeneeskunde van het Vlaams Expertisepunt Alcohol en andere Drugs (VAD). De sectie streeft ernaar […]

Urgentie- en Intensieve Zorgen Psychiatrie

Historiek Het Vlaamse landschap van de dringende psychiatrische hulpverlening heeft de voorbije decennia belangrijke veranderingen ondergaan. Deze veranderingen zijn in analogie met ontwikkelingen in de Amerikaanse en Europese geestelijke gezondheidszorg. Er is enerzijds een toenemende prevalentie van psychiatrische aanmeldingen in de algemene spoedgevallendiensten, en anderzijds een (aanzet tot) nieuwe organisatie van de dringende psychiatrische hulpverlening. […]

Neurowetenschappen

Missie/doelstellingen Neurowetenschappen is een relatief jong vakgebied dat zich bezighoudt met alle aspecten van het menselijk brein. Het legt zich toe op het begrijpen hoe onze hersenen werken, van organisatie tot functie. Als sectie binnen de VVP richt deze zijn aandacht op neurowetenschappelijk onderzoek van psychiatrische aandoeningen. De sectie Neurowetenschappen VVP heeft de volgende specifieke doelen: Het vormen […]

Consultatie- en liaison- psychiatrie

Historiek De sectie werd opgericht in 2007.  Bedoeling was om psychosomatische geneeskunde in het algemeen en liaisonpsychiatrie in het bijzonder als domein binnen de gezondheidszorg te promoten door bijeenkomsten, casusbesprekingen, voordrachten, studiedagen, … Ook de doorstroming van informatie die relevant is voor belangenverdediging, syndicale activiteiten en andere beleidsniveaus naar onder andere de commissie beroepsuitoefening van […]

Psychotherapie

Historiek De Sectie ontstond uit de in 1983 gestichte Vlaamse Vereniging van Psychiater -Psychotherapeuten die, bij de omvorming in 2005 van de Vereniging van Vlaamse Zenuwartsen tot (ondermeer) de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, beslist heeft om onderdeel te worden van de VVP. Missie/doelstellingen De sectie psychotherapie heeft zich tot doel gesteld om de psychotherapie binnen […]

Psychiatrie en filosofie

Historiek In 2008 vond een eerste algemene vergadering met geïnteresseerde collegae plaats.  Hieruit bleek dat  het (meer dan) zinvol was om deze sectie in het organigram van de VVP op te nemen om het thema inhoudelijk vorm te kunnen geven. Vele studieavonden en één internationaal congres (1 december 2011) later, kunnen we stellen dat ze […]

Perinatale Psychiatrie

Historiek Als je zwanger of pas moeder bent, dan ben je kwetsbaar voor psychologische of psychiatrische problemen. Die problemen zijn dan bijzonder onaangenaam en moeilijk te plaatsen, de roze wolk kan in dat geval heel donker kleuren, zoals bijvoorbeeld bij postnatale depressie. Psychische problemen tijdens of na de zwangerschap kunnen belangrijke gevolgen hebben. Niet alleen voor […]

PAAZ

Een belangenverdedigingssectie Ontmoetingscentrum voor alle Vlaamse professionelen die werkzaam zijn op een Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis, waar vragen kunnen gesteld worden en waar teksten, organisatie en visie een kans krijgt te evolueren Mogelijkheid tot presentatie en plaatsing van deze PAAZen naar de buitenwereld (zowel voor professionelen als niet professionelen) Nuttige links voor de […]