type: Commissie

Beroepsuitoefening

Missie/doelstellingen Naast haar wetenschappelijke activiteiten, is de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie ook actief op de verschillende fora relevant voor de beroepsuitoefening. We streven ernaar, door deze nauwere banden met het beleid, als vereniging meer en meer impact te hebben op beslissingen relevant voor onze beroepsgroep. Naast het Federale niveau, proberen we ook het Vlaams niveau […]