Verslavingspsychiatrie

De sectie verslavingspsychiatrie verbindt psychiaters die klinisch en beleidsmatig actief zijn op verslavingspsychiatrische domeinen. Zij organiseert 4 sectievergaderingen per jaar en ambieert specifieke vormen van kennisdeling door wetenschappelijke activiteiten zoals symposia etc. De sectie werkt nauw samen met het forum voor verslavingsgeneeskunde van het Vlaams Expertisepunt Alcohol en andere Drugs (VAD). De sectie streeft ernaar een wetenschappelijk verantwoorde visie op de behandeling van middelengerelateerde stoornissen kenbaar te maken aan alle stakeholders binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg. Ze hoopt op deze wijze bij te dragen aan een bredere maatschappelijke sensibilisering voor de impact van middelengerelateerde stoornissen en afhankelijkheid.

Structuur

Dr. Peter Joostens

Voorzitter

Dr. Nele De Vriendt

Lid

Prof. dr. Cleo Crunelle

Lid

Dr. Niel Merckx

Lid

Dr. Hendrik Peuskens

Lid

Prof. Dr. Frieda Matthys

Lid

Dr. Els Santens

Lid

Dr. Emanuel Maes

Lid

Dr. Michiel Van Kernebeek

Lid

Dr. Eva Debusscher

Lid

Dr. Simons Raeymaekers

Lid

Dr. Liesbeth Deridder

Lid

Dr. Julie Rivière

Lid