Psychotherapie

Historiek

De Sectie ontstond uit de in 1983 gestichte Vlaamse Vereniging van Psychiater -Psychotherapeuten die, bij de omvorming in 2005 van de Vereniging van Vlaamse Zenuwartsen tot (ondermeer) de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, beslist heeft om onderdeel te worden van de VVP.

Missie/doelstellingen

De sectie psychotherapie heeft zich tot doel gesteld om de psychotherapie binnen de psychiatrische praxis (terug) meer zichtbaarder te maken. We willen ijveren voor voldoende plek voor (de sectie) psychotherapie.

Het lijkt ons dat de wisselwerking tussen socio-economische context, historisch ontwikkelde vormen van praktijkvoering en empirisch gefundeerde bevindingen zo’n veelheid aan gegevens en invloeden brengt dat de individuele psychiater baat kan hebben bij ruggensteun door de sectie psychotherapie.

Structuur

Dr. Maarten Van den Bossche

Voorzitter

Dr. Marc Calmeyn

Lid

Dr. Marc Hermans

Lid

Dr. Gilbert Lemmens

Lid

Dr. Wolf Spanoghe

Lid

Dr. Ludwina Van Bouwel

Lid