Psychiatrie en filosofie

Historiek

In 2008 vond een eerste algemene vergadering met geïnteresseerde collegae plaats.  Hieruit bleek dat  het (meer dan) zinvol was om deze sectie in het organigram van de VVP op te nemen om het thema inhoudelijk vorm te kunnen geven.

Vele studieavonden en één internationaal congres (1 december 2011) later, kunnen we stellen dat ze tot een volwaardige sectie is uitgegroeid.

Missie/doelstellingen

Nogal teveel wordt filosofie in de psychiatrie als een bijkomstigheid beschouwd. Echter, zoals de verwondering over de mens het begin is van de filosofie (Plato, Socrates) zo is de verwondering over de gekwetste mens het begin van de psyche iatreia, de mentale genezing.

De sectie stelt zich tot doel om de inherente band tussen filosofie en psychiatrie voor te leggen en uit te leggen aan de gemeenschap van Vlaamse psychiaters en andere geïnteresseerden.

Structuur

Dr. Michiel Van Kernebeek

Voorzitter

Dr. Toon Baert

Lid

Dr. Kinge Berends

Lid

Dr. Marc Calmeyn

Lid

Prof. Dr. Dirk De Wachter

Lid

Dr. Sam Deltour

Lid

Dr. Marc Eneman

Lid

Dr. Marc Hermans

Lid

Dr. Robert Maebe

Lid

Dr. Jozef Megens

Lid

Dr. Irmgard Mestdagh

Lid

Dr. Zeno Van Duppen

Lid