Ouderenpsychiatrie

Missie/doelstellingen

  • Verdere structurele en inhoudelijke uitbouw van de ouderenpsychiatrie binnen Vlaanderen.
  • Het bijscholen van en het bieden van een forum voor ouderenpsychiaters via tweejaarlijkse bijeenkomsten (voor- en najaar) onder de vorm van ‘meet the expert’-vergaderingen.
  • Aanzwengelen van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de ouderenpsychiatrie.
  • Het maken van gemeenschappelijke publicaties in dit deelgebied van de psychiatrie, deelname aan congressen.
  • Een rol spelen in de opleiding van GSO’s (o.m. interuniversitaire opleidingen) en het adviseren van de erkenningscommissie op haar vraag.
  • Info over wetenschappelijke congressen verspreiden onder de leden
  • Relaties en contacten met grensgebieden en organisaties leggen en behouden: IPA (International Psychogeriatric Association), EAGP (European Association of Geriatric Psychiatry), sectie ouderenpsychiatrie Nederland, Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie Nederland,…

Structuur

Dr. Maarten Van den Bossche

Voorzitter

Dr. Martine Burin

Lid

Dr. Filip Bouckaert

Lid

Dr. Francois-Laurent De Winter

Lid

Dr. Katrin Goedseels

Lid

Dr. Lieve Lemey

Lid

Dr. Dirk Liessens

Lid

Dr. Kristien Scheepers

Lid

Dr. Philippe Van Ooteghem

Lid

Dr. Mathieu Vandenbulcke

Lid

Dr. An Verbrugghe Bv Sa Artsen

Lid

Dr. Françoise Verfaillie

Lid

Dr. Carmen Vranken

Lid

Dr. Satya Buggenhout

Lid