Ontwikkelingsstoornissen

Historiek

De Sectie Ontwikkelingsstoornissen werd in 2007 opgericht. Meer en meer wordt zowel in de dagelijkse gezondheidszorg als in de wetenschappelijke literatuur aandacht besteed aan de persistentie in volwassenheid van stoornissen met een typisch begin in de jeugd, zoals ADHD, gedragsstoornissen, leerstoornissen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
Diagnostiek en behandeling van mensen met ontwikkelingsstoornissen (we gebruiken dit woord in een brede betekenis, inclusief ADHD en gedragsstoornissen) behoorde tot nog toe logischerwijs tot het werkveld van jeugdhulpverlening. Nochtans zijn deze hulpverleners al lang vragende partij om verder continuïteit van zorg te bieden aan deze volwassen geworden patiënten. Daarnaast leidt de toenemende kennis over deze stoornissen in de algemene bevolking tot een stroom volwassenen die bij zichzelf één van de bovenvermelde stoornissen herkennen, en alsnog (laattijdig) om een diagnose en behandelingvragen. Het werkveld van de jeugdzorgkan met andere woorden al enige tijd niet in deze behoeften voorzien.
Veel psychiaters zijn niet gewend te werken rond de problematiek van ontwikkelingsstoornissen. Ze voelen zich onvoldoende ervaren of opgeleid om de gevraagde continuïteit in zorg aan te bieden. Dit geldt zeker in de hulpverlening aan volwassenen waar bij een diagnose mogelijk tot op latere leeftijd miskend of onopgemerkt gebleven is en er noodzaak is tot grondige diagnostiek. Bij de beperkte groep collega’s die wel enigszins vertrouwd zijn met deze doelgroep zien we door de vele doorverwijzingen lange wachtlijsten ontstaan.

Missie/doelstellingen

De Sectie Ontwikkelingsstoornissen wil:

  • een forum zijn voor discussie over de organisatie van optimale gezondheidszorg voor deze specifieke doelgroep
  • regelmatig studiedagen of studieavonden organiseren over dit onderwerp
  • de samenwerking met de jeugdzorg bevorderen voor een optimale doorverwijzing van deze doelgroep
  • de samenwerking bevorderen met andere secties van de VVP, en met andere professionele en patiëntenverenigingen die de belangen van deze doelgroep behartigen.

Structuur

Dr. Celine Matton

Lid

Dr. Steven Stes

Lid

Jeremy Verbeke

Lid