Neurowetenschappen

Missie/doelstellingen

Neurowetenschappen is een relatief jong vakgebied dat zich bezighoudt met alle aspecten van het menselijk brein. Het legt zich toe op het begrijpen hoe onze hersenen werken, van organisatie tot functie. Als sectie binnen de VVP richt deze zijn aandacht op neurowetenschappelijk onderzoek van psychiatrische aandoeningen.

De sectie Neurowetenschappen VVP heeft de volgende specifieke doelen:

  • Het vormen van een aanspreekpunt rond neurowetenschappen binnen de psychiatrie, gesteund met inzichten vanuit neurobiologische, neurochemische, neurocognitieve, psychofysiologische en neuropsychologische hoek.
  • Bijeenbrengen van kennis rond neurowetenschappen met als doel een evidence-based implementatie ervan in de bredere klinische praktijk.
  • Een forum bieden voor kennisverspreiding rond neurowetenschappelijke aandachtspunten binnen de psychiatrie.
  • Een discussiegroep en denktank te vormen rond neurowetenschappen in de psychiatrische praktijk en onderzoek, ter bevordering van het uitwisselen van ideeën en elkaar inhoudelijk blijvend stimuleren in het werk.

Structuur

Prof. dr. Cleo Crunelle

Voorzitter

Prof. Dr. Chris Baeken

Lid

Prof. Dr. Chris Bervoets

Lid

Dr. Jurgen De Fruyt

Lid

Dr. Dirk Liessens

Lid

Dr. Charlotte Migchels

Lid

Dr. Michiel Van Kernebeek

Lid