Forensische psychiatrie

De sectie forensische psychiatrie richt zich op het delen van kennis en kundigheid betreffende definiëren, behandelen reïntegreren van patiënten die naast hun psychiatrische problematiek ook in aanraking zijn gekomen met justitie.

Structuur

Dr. Marjan Hamels

Voorzitter

Dr. Jan De Varé

Lid

Dr. Geert De Bruecker

Lid

Dr. Wout De Ruyck

Lid