Beroepsuitoefening

Missie/doelstellingen

Naast haar wetenschappelijke activiteiten, is de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie ook actief op de verschillende fora relevant voor de beroepsuitoefening. We streven ernaar, door deze nauwere banden met het beleid, als vereniging meer en meer impact te hebben op beslissingen relevant voor onze beroepsgroep. Naast het Federale niveau, proberen we ook het Vlaams niveau te benaderen. We hopen op deze manier onze positie binnen het GGZ-beleid geleidelijk aan te verstevigen.