Projectoproep 24/7 outreachende urgentiepsychiatrie: antwoord FOD op open brief

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie is dankbaar een antwoord te hebben mogen ontvangen op onze open brief ter attentie van mevrouw Sabine Stordeur (directrice-generaal van het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) over het projectvoorstel 24/7 outreachende urgentiepsychiatrie .

Het volledige antwoord kan u hier lezen. Samenvattend wordt de deadline niet uitgesteld maar erkent mevrouw Stordeur dat een gefinaliseerd dossier tegen 16 september niet nodig is. Het projectvoorstel dient minimaal een overzicht te geven van

  1. de korte termijn doelen en beoogde realisaties,
  2. de samenwerkingsafspraken
  3. de kalender van de toekomstige overeenkomsten,
  4. een gedetailleerde chronologie van de implementatie van de functies van de 24/7 urgentiepsychiatrie

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie adviseert daarom hun leden om actief te participeren op beleidsmatige overlegmomenten op netwerkniveau en om een realistisch doch ambitieus projectvoorstel gericht op specifieke onderdelen van de projectoproep in te dienen.