Profiling patients with early onset psychosis in Flanders –

Factoren die gelinkt worden met een verhoogde kans op psychose en comorbide aandoeningen kwamen zoals verwacht voor bij de meeste patiënten. - N. Heirbaut, M. Dhar, D. Van West

Most patients developed severe psychotic symptoms before the age of 16 that required prolonged intensive psychiatric treatment. They showed multiple risk factors associated with psychosis. Following inpatient treatment most patients received special needs education and a majority transitioned into adult psychiatric care. Parents were the main source of social support for patients.

25 februari, 2023