Onderzoek naar de toepassing van de rechten van de patiënt op kwetsbare patiëntengroepen

In opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voeren we met een equipe van de Universiteit Gent onder leiding van prof. dr. Tom Goffin onderzoek naar de toepassing van de rechten van de patiënt op kwetsbare patiëntengroepen.

Doel van het onderzoek is om enerzijds scherp te stellen welke problemen kwetsbare patiëntengroepen/verzorgers van kwetsbare patiëntengroepen op  het terrein ondervinden in de toepassing van de in de wet van 22 augustus 2002 beschreven (en recent gewijzigde) rechten van de patiënt, en anderzijds om concrete aanbevelingen te formuleren om te remediëren aan de in het eerste deel vastgestelde problemen.

We onderscheidden in het project drie kwetsbare patiëntengroepen, zijnde:
i.Minderjarige patiënten, kwetsbaar omwille van hun leeftijd
ii.Patiënten met een geestelijke gezondheidsproblematiek, kwetsbaar omwille van hun complexe gezondheidstoestand
iii.Personen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld, kwetsbaar omwille van het seksueel geweldincident waarvoor zij specifieke gezondheidszorg behoeven
Voor deze 3 groepen wensen we aan de hand van een vragenlijst af te toetsen tegen welke grenzen u binnen het actuele patiënten rechten kader in de praktijk stoot en wat beter zou kunnen.

In uitvoering van deze studieopdracht zouden wij graag beroep doen op uw kennis en ervaring over patiënten met een geestelijke   gezondheidsproblematiek om ons meer inzicht te geven in de
bestaande problematieken en knelpunten.

U vindt vragenlijst via deze link: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_54lYFNFkVN57GmO

In een eerste fase van het project schreven wij alvast een brochure uit die de verschillende patiënten rechten zoals zij gelden in de nieuwe wet op een begrijpelijke manier tracht toe te lichten.
Mocht u meer info wensen over deze patiënten rechten voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst, kan u de informatiebrochure raadplegen op volgende link: https://www.metamedica.ugent.be/WPR

Wij danken u alvast voor uw interesse en medewerking.
Met vriendelijke groeten

Prof. Dr. Tom Goffin, Paulien Walraet en Violette Vanscheeuwijck
Onderzoeksteam UGent