Nood aan duidelijk stappenplan voor zorg bij overgewicht en obesitas

Mensen met obesitas komen terecht in een oneerlijke strijd met hun metabolisme. prof. dr. Bart Van der Schueren

Chronische ziekte

Het aantal mensen met overgewicht en obesitas neemt wereldwijd toe. Ook meer dan de helft van de Belgen lijdt aan overgewicht of obesitas.

Dat eist zijn tol: overgewicht leidt tot heel wat andere ziektes en oversterfte. Tijdens de coronapandemie werden zwaarlijvige mensen ernstiger ziek en kwamen ze vaker op intensieve zorg terecht. De Wereldgezondheidsorganisatie erkende in 1948 al obesitas als chronische ziekte, wat betekent dat mensen die eraan lijden recht hebben op een adequate behandeling.

Als er nood is aan een ziekenhuisbehandeling, kan een erkend obesitascentrum een rol spelen. Een multidisciplinaire obesitaskliniek is enkel in bepaalde gevallen nodig en kan enkel goed werken als patiënten goed opgevangen worden in de eerstelijn. Levensstijlaanpassingen zijn altijd de hoeksteen van de behandeling, maar als die niet voldoende blijken te werken, kan gebruik gemaakt worden van de nieuwste medicatie die ingrijpt op het honger- en verzadigingssysteem. Daarnaast is er de mogelijkheid om een chirurgische ingreep te doen: de barriatische operaties werden de voorbije jaren minder invasief en dus veiliger.

Frank Vandenbrouckeminister van Sociale Zaken en Volksgezondheid:
“Obesitas is een chronische ziekte, die net als alle andere chronische ziektes de beste en vooral de juiste en betaalbare zorg verdient. En dat is precies de ambitie van ons nieuwe en integrale zorgtraject obesitas, specifiek gericht op kinderen en jongeren. Met deze hervorming willen we op wetenschappelijke basis obesitas (1) zo vroeg mogelijk detecteren, (2) kinderen en jongeren met obesitas – maar ook hun familie – zo snel mogelijk én adequaat begeleiden, en (3) de nodige zorg verlenen mét de juiste behandeling. Het kind en zijn familie staan centraal in deze nieuwe benadering. We laten ze niet los, en dat is belangrijk, want bij elke belangrijke ‘groeifase’ – denk aan de overgang naar het middelbaar, maar even goed aan een groeispurt of je lichaam dat verandert tijdens de puberteit – bestaat immers een kans op terugval. De mogelijkheid moet er dus altijd zijn om een kind of een jongere opnieuw – én vlot – naar een intensief programma te leiden, maar evengoed omgekeerd en een trapje lager te gaan in de zorg als het goed loopt. Ook hier is dus samenwerking over alle lijnen in onze zorg dé sleutel. Dit brede zorgtraject, dat alle aspecten rond obesitas bij kinderen en jongeren omvat, wordt tegen midden 2023 uitgewerkt door een werkgroep van het Riziv met daarin de stem van alle belanghebbenden.”