Nieuws

Update GGZ en Corona

19
mrt

Beste,

We hopen dat het u goed gaat.

We berichten u over praktische aanbevelingen inzake praktijkvoering, het nieuwe nomenclatuurnummer dat in het leven werd geroepen voor zorgcontinuïteit en de recentste richtlijnen vanuit de overheden inzake GGZ en Covid-19.


Praktische aanbevelingen

Gegeven de huidige crisis en de afgekondigde maatregelen, verscherpen ook wij onze eerder gecommuniceerde adviezen. We raden u aan om:

  • maximaal over te schakelen op tele-consultaties ('tele-werk is de norm')
  • voorrang te aan mensen die gebaat zijn bij zorgcontinuïteit (want een contact continueren kan decompensatie verhinderen) en acute zorgvragen
  • alle andere begeleidingen on-hold te zetten
  • enkel mensen te ontvangen indien (1) ze gezond zijn en (2) een tele-consultatie niet mogelijk is
  • uw activiteiten goed te registreren, zodat we ons achteraf een idee kunnen vormen van de impact van deze crisis op ons werk.


Nieuwe nomenclatuur voor zorgcontinuïteit

Op 16/3 stemde het Verzekeringscomité in met de dringende invoering van twee nieuwe prestaties tot het einde van de pandemie, die door elke arts kunnen worden gecertificeerd, waaronder code 101135 - "zorgcontinuïteit" (met terugwerkende kracht tot 14/3).

"Continuïteitsadvies" kan worden gebruikt bij een telefonische consultatie met een patiënt die al in behandeling is bij de dokter, en die om gegronde redenen zijn of haar therapeut niet "live" kan ontmoeten in het kader van de epidemie. Het gaat over een advies zonder lichamelijk onderzoek, waarbij wel documenten (certificaten, voorschriften, ...) worden opgesteld/ondertekend. Het is niet beperkt tot patiënten met coronalijden of tot huisartsengeneeskunde.

De arts noteert in het dossier per contact (telefoon of skype of videoconferentie, enz.), de reden van het contact, de eventuele aanpassingen van het behandelplan en de aard van de documenten die aan de patiënt worden verstrekt. De 101135 kan slechts één keer per patiënt per arts worden gecertificeerd over een periode van 7 dagen.

De vergoeding bedraagt 20 euro, via derdebetalersregeling. Het bedrag wordt volledig vergoed aan alle verzekerden, voorkeurstarief of niet. Dit nummer is niet cumuleerbaar met codes voor bezoeken, raadplegingen of adviezen.

Voor alle actuele info hierover: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/specifiek-honorarium-medisch-advies-telefoon-covid19.aspx


Richtlijnen van de overheden

Dhr. Manuel Moreels, celhoofd GGZ bij de FOD, vraagt ons onderstaande richtlijnen de verspreiden. Ze zijn opgemaakt door de verschillende ministers en administraties, bevoegd voor Gezondheid in ons land.

Covid-19 GGZ
Covid-19 Organisatie GGZ

De gehele Interministeriële Conferentie dankt bovendien alle betrokkenen in de strijd tegen het Covid-virus, ook binnen de geestelijke gezondheidszorg, voor hun grote inzet.


Namens het dagelijks bestuur,

Kris Van den Broeck, PhD
Directeur VVP

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 info@vvp-online.be

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit stelt jou in staat om uw surfervaring te personaliseren en vertelt ons welke delen van de website bezoekers hebben geraadpleegd. Zo krijgen we zicht krijgen op het surfgedrag op onze site en kunnen daardoor onze communicatie en diensten verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om de website op een goede manier te gebruiken.
Deze cookies slaan informatie op over de keuzes die je op de website maakt, zoals je taal of regio zodat de website zich daaraan aanpast.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe je de website gebruikt. Ook wordt deze informatie gebruikt door ons om inzichten te krijgen over gedragingen zodat we onze diensten of producten kunnen aanpassen en verbeteren. Deze gegevens worden anoniem doorgegeven.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription