Intergenerationele kwetsbaarheid voor trauma en psychotische ervaringen

K. Bolhuis

Waarom dit onderzoek?

Eerder onderzoek heeft een sterk verband aangetoond tussen traumatische ervaringen en het ontstaan van psychotische ervaringen en klachten. Echter, de rol van familiaire factoren hierin is onderbelicht. Met name het concept van intergenerationeel trauma is beperkt onderzocht. Hieronder wordt verstaan dat blootstelling aan vroegkinderlijk trauma langdurig invloed kan hebben op ouders en dat deze posttraumatische gevolgen van ouders ook kunnen doorwerken op hun kinderen.

Belangrijkste resultaten

Vroegkinderlijk trauma van moeders was geassocieerd met meer stressvolle levensgebeurtenissen bij hun kind. Stressvolle levensgebeurtenissen van het kind medieerden het verband tussen vroegkinderlijk trauma van de moeder en psychotische ervaringen van het kind, zelfs na correctie voor meerdere confounders (mediatie-effect = 15,3%). Er was geen mediërend verband via psychische problemen van de moeder; dit effect viel weg na correctie voor al eerder gemeten (pre-existente) psychische problemen van moeders.

Consequenties voor de toekomst

Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat een intergenerationele kwetsbaarheid voor vroegkinderlijke traumatische ervaringen een onderliggende factor kan zijn bij het ontstaan van psychotische ervaringen. Toekomstig onderzoek dient zich te richten op het volledige spectrum van deze ervaringen, inclusief ernst, frequentie, uni- versus multisensorische betrokkenheid, psychisch lijden, en dagelijks functioneren. Dit onderzoek onderstreept het grote belang van de vroege jeugd in het ontstaan van psychosegevoeligheid. Wij roepen op tot meer onderzoek naar intergenerationele patronen en windows of opportunity zodat tijdens de ontwikkeling vroeger ingegrepen kan worden om verergering van psychotische klachten te voorkomen.

18 september, 2023