Inleiding tot de neurale netwerken in de psychiatrie

C. Baeken, M. Arns, O.A. van den Heuvel, E. Van Assche, M. Destoop, J. De Fruyt, H.L. Van, M.C. Klaassen

Conclusies

Onderzoek naar neurale netwerken is cruciaal voor het begrijpen van de ontwikkeling van onze cognitieve en emotionele capaciteiten, ook bij psychiatrische stoornissen, en de flexibiliteit van onze hersenen, bijv. in reactie op behandeling.

Toekomstige studies zullen zich waarschijnlijk richten op het identificeren en beschrijven van de interactie tussen verschillende netwerken die gekoppeld zijn aan bepaalde hersenfuncties en -stoornissen. Hierdoor kunnen we diepgaander inzicht verkrijgen in hoe deze netwerken zijn opgebouwd en functioneren, of juist disfunctioneren.

Tot slot blijft het onduidelijk wat precies de oorzaak is van deze disfunctionele netwerken: zijn het genetische of omgevingsfactoren (of beide), of zijn ze juist een gevolg van psychiatrische aandoeningen?

19 februari, 2024