Effecten van een rookvrijbeleid op attitudes zorgpersoneel en agressie in de psychiatrie

C. van den Berg, C.J.M. van Berkel, P.B. van der Meer, B.W.A. Tijsterman, A.W.M. van Balkom, F.E. Scheepers, A. Batalla

Voorafgaand aan implementatie van het rookvrijbeleid waren de grootste zorgen dat er een toename van agressie zou zijn en een verergering van de psychiatrische klachten bij opgenomen patiënten. Vier maanden na implementatie ervaarde de meerderheid van de zorgmedewerkers dat deze klachten van patiënten niet verergerd waren en 15% van de zorgmedewerkers dacht dat klachten mogelijk verminderden. Dit komt overeen met studies die laten zien dat stoppen met roken niet leidt tot meer psychische klachten
CONCLUSIE

Met een groeiend aantal rookvrije ziekenhuizen en ggz-instellingen geeft dit onderzoek inzicht in de attitudes van zorgmedewerkers van een psychiatrisch ziekenhuis vóór en na implementatie van een rookvrijbeleid. De attitude over het rookvrijbeleid leek te verbeteren en medewerkers meldden geen verergering van psychiatrische symptomen. Er was een verandering in de dynamiek van vrijheden voor patiënten, wat als rechtvaardiger werd ervaren. Hoewel er een toename was in rookgerelateerde agressie-incidenten de eerste maand na implementatie, bleef het absolute aantal incidenten stabiel. Het onderzoek ondersteunt het rookvrij maken van psychiatrische klinieken en kan zekerheid bieden aan andere instellingen. Adequate begeleiding en nicotinevervangende middelen zijn handvatten om een psychiatrische kliniek veilig en effectief rookvrij te maken.

7 februari, 2024