ECT verlaagt risico’s, ook bij eerder cerebrovasculair accident

J.A. van Waarde

De Gezondheidsraad wees, in zijn advies in 2019, reeds op het knelpunt dat mensen met hun klachten terechtkomen bij óf een zorgverlener die alleen focust op lichamelijke aandoeningen, óf bij een zorgverlener die zich exclusief richt op psychische aandoeningen.

Lichamelijke klachten worden dan onterecht toegeschreven aan een psychische aandoening en andersom. Daarbij voelen zorgverleners zich vaak onvoldoende bekwaam om aandoeningen buiten hun eigen domein te diagnosticeren en te behandelen.

Omdat somatische comorbiditeit – zeker bij de oudere patiënten, waarvan het aantal al jaren toeneemt – eerder regel dan uitzondering is, zullen psychiaters zich moeten (blijven) verdiepen in veelvoorkomende somatische aandoeningen zoals cardiovasculaire problematiek. Daarmee kunnen zij de juiste risico-inschatting maken, en kunnen zij patiënten die daarvoor in aanmerking komen beter voorlichten en sneller verwijzen voor ECT.

5 september, 2023