Drugsgebruik en normalisatie ervan bij jongvolwassenen; monitor naar drugsgebruik

A.H.W. Hilbink, D.T.P. Ketelaars, L.B.E. van Tilburg, M.J.M. van Duijnhoven, B.A.G. Dijkstra

Drugsgebruik gaat gepaard met risico’s, zoals de kans op gezondheidsklachten op korte en lange termijn en verslaving. Naast de invloed op het individu heeft drugsgebruik ook veel maatschappelijke gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan (huiselijk) geweld, overlast, verkeersongevallen en het dumpen van drugsafval.

Uit recent literatuuronderzoek blijkt dat het drugsgebruik vooral hoog is onder jongvolwassenen en dan met name onder jongvolwassenen die uitgaan. Het drugsgebruik neemt in de tienerjaren toe met de leeftijd. De prevalentie xtc-gebruikers, cocaïne- en amfetaminegebruikers ligt in Nederland ruim boven het Europees gemiddelde.

Wat opviel, was dat jongvolwassenen die het laatste jaar drugs hadden gebruikt meer buiten hingen, vaker op stap gingen en veel tijd doorbrachten met vrienden vergeleken met de groep die geen drugs gebruikte. Jongvolwassenen die het laatste jaar geen drugs hadden gebruikt, hadden meer hobby’s thuis (ten opzichte van gebruikers van cannabis, xtc en tripmiddelen), gingen regelmatig naar een club of vereniging (ten opzichte van cannabisgebruikers) of gameden meer (ten opzichte van xtc-gebruikers). In vergelijking met niet-gebruikers gingen drugsgebruikers (laatste jaar) vaker naar huisfeesten, een café, festivals, een club of discotheek.