De relatie tussen slaapproblemen en het ontstaan en beloop van angst- en stemmingsstoornissen

J. van der Riet, M. ten Have, R. de Graaf, N.M. Batelaan

Slaap krijgt weinig aandacht in de behandelingen binnen de ggz. Epidemiologisch onderzoek naar de relatie tussen slaapproblemen en angst- en stemmingsstoornissen kan bijdragen aan een goede klinische besluitvorming.

Bijna een vijfde van de mensen zonder angst-of stemmingsstoornis en bijna de helft van de mensen met een angst- of stemmingsstoornis kampte met slaapproblemen. In de multivariabele analyse bleken slaapproblemen geassocieerd met een terugval van een angststoornis (OR: 2,10; 95%-BI: 1,31-3,38), maar niet met het ontstaan en met het persisteren van een angststoornis. Daarnaast bleken slaapproblemen geassocieerd met het ontstaan van een stemmingsstoornis (OR: 2,18; 95%-BI: 1,27-3,74) en met het persisteren daarvan (OR: 2,51; 95%-BI: 1,17-5,37), maar niet met een terugval in deze stoornis.

Conclusie

De resultaten onderstrepen het belang van het in kaart brengen van slaapproblemen bij mensen met (een verhoogde kans op) angst- en stemmingsstoornissen. Mogelijk draagt het behandelen van slaapproblemen bij aan een verminderde incidentie van deze psychische aandoeningen en aan een beter en duurzaam herstel.

22 augustus, 2023