De realiteit van waanervaring bij schizofrenie: kwalitatief-fenomenologisch onderzoek

Jasper Feyaerts - Nederlands-Vlaams toponderzoek

Onderzoekvraag

Op welke manier verschilt waanachtige realiteitsbeleving bij patiënten met een schizofreniespectrumstoornis van de alledaagse realiteitsbeleving? Welke ervaringsdimensies zijn hierbij betrokken? Welke betekenis kennen patiënten toe aan deze realiteitservaring?

Belangrijkste resultaten

Wanen waren vaak ingebed in globale veranderingen van de basale realiteitsbeleving. Deze veranderingen werden gekenmerkt door moeilijk verwoordbare atmosferische en ontologische kenmerken. Dit ondermijnde de ervaring van de wereld als eenduidig reëel, probleemloos gegeven, en als gedeeld met anderen. Voorts kon deze realiteitsbeleving op diverse manieren van de standaardrealiteit verschillen (bijv., in dit onderzoek, als minder echt of hyporeëel of als echter of hyperreëel) en over verschillende dimensies (o.a. mate van betekenisvolheid, noodzakelijkheid en toeval, onthechting en betrokkenheid). Participanten waren zich bovendien vaak impliciet of expliciet bewust van het onderscheid tussen de waanachtige en standaardrealiteit.

Ten slotte kon waanervaring voor patiënten een langdurige waarde en existentiële betekenis hebben die niet volledig gevat wordt vanuit een strikt medisch perspectief.

28 februari, 2023