De hardnekkigheid van een paniekstoornis doorbreken

1 op de 5 patiënten met een paniekstoornis bereikt geen remissie.

De onderzoekers gebruikten gegevens van 775 patiënten met een paniekstoornis (gemiddelde ziekteduur: 9,5 jaar; SE: 0,4) uit een groot epidemiologisch onderzoek naar alcohol-, drugs- en psychische stoornissen onder de algemene bevolking van de Verenigde Staten (National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions; NESARC).

Bij respectievelijk 13% en 27% van de patiënten was er sprake van een persisterende of recidiverende paniekstoornis.
Een verhoogd risico hierop bleek geassocieerd te zijn met een algemene psychopathologische score waarbij psychiatrische co-morbiditeit werd meegenomen.
Daarnaast bleken ernst van de paniekstoornis, stressvolle gebeurtenissen in het afgelopen jaar, lagere kwaliteit van leven gerelateerd aan fysieke klachten en afwezigheid van hulp zoeken, onafhankelijk van elkaar, het risico op een recidiefpaniekstoornis te verhogen.

Het beschermende effect van hulp zoeken is uit epidemiologisch onderzoek bij paniekstoornissen niet eerder naar voren gekomen. Dit benadrukt het belang van (tijdig) hulp zoeken. Daarnaast kunnen interventies gericht op psychiatrische co-morbiditeit mogelijk terugval voorkómen.