Consultatieve psychiatrie in de huisarts­praktijk

Nagaan bij welke patiënten de huisarts een psychiatrisch consult aanvraagt en wat de consultvragen en de gegeven adviezen hierbij zijn ...

E.A.H. Visser, B.H.C.M. Kregting, T.C. Olde Hartman, M. Pop-Purceleanu, F.A. van de Laar

Resultaten:
Uit het databaseonderzoek kwam naar voren dat consultatieve psychiatrie vooral is ingezet bij patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis, meerdere psychiatrische diagnoses en actueel psychofarmacagebruik. De consultvraag betrof meestal medicatie- of behandeladvies. De psychiater gaf, naast advies over de consultvraag, vaak additionele adviezen. Zowel zorgverleners als patiënten waren positief over consultatieve psychiatrie door de laagdrempeligheid van de huisartspraktijk, het wederzijdse vertrouwen dat hierbij komt kijken, de korte wachttijden in vergelijking met de tweede- en derdelijnspsychiatrie en de expertise van de psychiater.

Conclusie:
Consultatieve psychiatrie in de huisartspraktijk is breed inzetbaar, maar wordt met name toegepast bij patiënten met meerdere psychiatrische diagnoses en actueel psychofarmacagebruik. Zowel patiënten als zorgverleners ervaren consultatieve psychiatrie als positief.

23 november, 2023