Cognitieve gedragstherapie: online even goed als face-to-face – A. van der Markt

Online-CGT vooral een waardevolle aanvulling op het aanbod binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Belangrijkste resultaten

Er werden 31 studies geïncludeerd, met in totaal 3053 deelnemers gericht op verschillende (met name psychiatrische) aandoeningen waaronder depressie, angststoornissen, slaapstoornissen, tinnitus en eetstoornissen. Het belangrijkste resultaat was dat face-to-face- en online-CGT beide even effectief waren in het verminderen van de symptomen van de aandoeningen, met een kleine gepoolde gestandaardiseerde effectgrootte van g = 0,02 (95%-betrouwbaarheidsinterval: – 0,09 tot 0,14).

Hoe zal dit onderzoek ons vak veranderen?

Onlinetherapieën zoals CGT worden steeds vaker toegepast met als belangrijk voordeel dat het de therapeut minder tijd kost. Deze studie laat zien dat online-CGT even effectief kan zijn als dezelfde behandeling face-to-face. Opvallend is dat er voor een aantal veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen, zoals gegeneraliseerde angststoornis of persoonlijkheidsstoornis (denk bijvoorbeeld aan dialectische gedragstherapie), nog weinig onderzoeken zijn naar de effectiviteit van online-CGT. Daarnaast is ook nog niet goed bekend of de effectiviteit van andere onlinepsychotherapieën even groot is als de face-to-facevariant.

Onlinetherapie is veelbelovend, maar het is onzeker wat dit in de toekomst zal gaan betekenen voor therapeuten. Zullen we straks de hele dag feedback typen achter onze computer? Of zullen AI-chatprogramma’s ons werk helemaal overnemen? De tijd zal het leren. Voor nu lijkt online-CGT vooral een waardevolle aanvulling op het aanbod binnen de geestelijke gezondheidszorg.

A. van der Markt

29 januari, 2024