Chaos in de thuissituatie en borderlinekenmerken bij adolescenten en jong­volwassenen

J.C.A. de Mos, O.M. Laceulle, C.J. Hessels

Doel:

Onderzoeken of er een verband bestaat tussen chaos in de thuissituatie en BPS-kenmerken bij adolescenten en jongvolwassenen. Daarnaast onderzoeken we welke invloed leeftijd op dit verband heeft.

Resultaten:

Jongeren met meer chaos in de thuissituatie rapporteerden ook meer BPS-kenmerkenLeeftijd bleek niet van invloed op dit verband.
Dit onderzoek is een eerste stap in het begrijpen van de relatie tussen chaos in de thuissituatie en BPS-kenmerken bij jongeren.

De bevindingen tonen aan dat het voor de klinische praktijk van belang is om aandacht te hebben voor chaos in de thuissituatie van jongeren met kenmerken van BPS. In diagnostiek en behandeling is het zinvol meer zicht te krijgen op hoe een jongere diens omgeving en de mate van chaos in de thuissituatie beleeft. Door hierover in gesprek te gaan met jongeren en hun naasten, ook nadat jongeren het 18de levensjaar bereikt hebben, kunnen we werken aan het uitbreiden van hun vaardigheden gericht op het hanteren of reduceren van chaos. Wanneer er meer zicht komt op de manier waarop chaos in de thuissituatie en BPS-kenmerken bij adolescenten en jongvolwassenen elkaar beïnvloeden, kunnen we diagnostiek, interventies en behandelingen daar nog verder op afstemmen.

Longitudinaal onderzoek is nodig om zicht te krijgen op hoe deze variabelen elkaar beïnvloeden.