Categorie: Uncategorized

Vraag tot uitstel projectoproep outreachende urgentiepsychiatrie 24/7

De VVP roept het FOD op om de deadline voor het indienen van projectvoorstellen outreachende urgentiepsychiatrie 24/7 te verdagen naar 20 december 2024. Dergelijke organisatie vereist meer tijd dan voorzien binnen de huidige deadline. Tijd die nodig is voor een degelijke voorbereiding, en afstemming en invulling van alle randvoorwaarden. Is dit niet het geval, zullen […]

Open brief gericht aan Lundbeck rond onbeschikbaarheid nortriptyline (Nortrilen) and amitriptyline (Redomex)

The largest associations for psychiatrists in Belgium, the Flemish Association for Psychiatry (VVP), the Société Royale de Médicine Mental de Belgique (SRMMB), the Belgian Association of Psychiatrists (BAP/VBS), the Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry (BCNBP), and the largest associations of hospital farmacists, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VVZ), Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA), Pharmaciens […]

Slapeloosheid (insomnia) bij patiënten met schizofrenie

Slapeloosheid (insomnia) komt voor bij een kwart tot de helft van alle patiënten met schizofrenie. In verschillende onderzoeken bij patiënten met chronische schizofrenie vond men associaties tussen slapeloosheid, suïcidaal gedrag en ernst van de symptomen. Ayers en collega’s onderzochten of dit ook geldt bij een eerste psychose. Het onderzoek werd gepubliceerd in Schizophrenia Bulletin Ayers N, […]

31/05/2024: throwback congres ‘Ethische reflecties op de grens tussen verloskunde en psychiatrie’

31/05/2024: throwback congres ‘Ethische reflecties op de grens tussen verloskunde en psychiatrie’

🔊 “Dienen we, Nederland achterna, kinderbeschermingsmaatregelen vanaf week 24 in de zwangerschap op te leggen?” 🔉 🔊 “Ook binnen het kader van wils(on)bekwaamheid, is er een evolutie naar Supported Decision Making, waarbij zoveel mogelijk zorgbeslissingen samen met de patiënt genomen wordt.” 💡 Food for thought op het congres rond ethische reflecties op de grens tussen […]

Drugsgebruik en normalisatie ervan bij jongvolwassenen; monitor naar drugsgebruik

Drugsgebruik gaat gepaard met risico’s, zoals de kans op gezondheidsklachten op korte en lange termijn en verslaving. Naast de invloed op het individu heeft drugsgebruik ook veel maatschappelijke gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan (huiselijk) geweld, overlast, verkeersongevallen en het dumpen van drugsafval. Uit recent literatuuronderzoek blijkt dat het drugsgebruik vooral hoog is onder jongvolwassenen en dan […]

Nieuwe permanente vorming exposuretherapie

“Exposuretherapie werkt, maar wordt erg benut of niet optimaal gebruikt. Heel wat onderzoek toont welke barrières er bestaan om exposuretherapie goed te implementeren in de dagelijkse praktijk. Maar gelukkig is er ondertussen ook heel wat geweten over wat we daaraan kunnen doen! Met steun van EBPracticenet ontwierpen wij dan ook een opleiding gebaseerd op de […]

Inleiding tot de neurale netwerken in de psychiatrie

Conclusies Onderzoek naar neurale netwerken is cruciaal voor het begrijpen van de ontwikkeling van onze cognitieve en emotionele capaciteiten, ook bij psychiatrische stoornissen, en de flexibiliteit van onze hersenen, bijv. in reactie op behandeling. Toekomstige studies zullen zich waarschijnlijk richten op het identificeren en beschrijven van de interactie tussen verschillende netwerken die gekoppeld zijn aan […]

Effecten van een rookvrijbeleid op attitudes zorgpersoneel en agressie in de psychiatrie

Voorafgaand aan implementatie van het rookvrijbeleid waren de grootste zorgen dat er een toename van agressie zou zijn en een verergering van de psychiatrische klachten bij opgenomen patiënten. Vier maanden na implementatie ervaarde de meerderheid van de zorgmedewerkers dat deze klachten van patiënten niet verergerd waren en 15% van de zorgmedewerkers dacht dat klachten mogelijk […]

Cognitieve gedragstherapie: online even goed als face-to-face – A. van der Markt

Belangrijkste resultaten Er werden 31 studies geïncludeerd, met in totaal 3053 deelnemers gericht op verschillende (met name psychiatrische) aandoeningen waaronder depressie, angststoornissen, slaapstoornissen, tinnitus en eetstoornissen. Het belangrijkste resultaat was dat face-to-face- en online-CGT beide even effectief waren in het verminderen van de symptomen van de aandoeningen, met een kleine gepoolde gestandaardiseerde effectgrootte van g […]